Facebook

Reklamacje


W przypadku wystąpienia wad w nabytym towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres sklepu.

Wraz z pisemną reklamacją Klient winien przesłać na adres sklepu zakupiony towar wraz z dowodem jego nabycia.

Formularz reklamacyjny do pobrania poniżej. 

Reklamacje.pdf